Otázky a odpovědi

Mzdy – Problém s odesláním  Přehledu o výši pojistného OSSZ

Používáte aplikaci Portlink a nedaří se odeslat  Přehledu o výši pojistného za rok 2016 ?

V tomto  případě doporučujeme soubor XML,  který vznikl exportem z WinMzdy načíst na stránce https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-pvpoj-2016 pomocí tlačítka „Načti tiskopis“.

Po jeho načtení máte k dispozici na stránce OSSZ vyplněný formulář a můžete je zkontrolovat. Když je vše v pořádku použijte tlačítko „Uložit rozpracovaná data“ do souboru XML. Tento nový „zkontrolovaný“ soubor potom opět odešlete pomocí programu Portlink a musí být vše v pořádku, protože data prošla „oficiální“ kontrolou systéme OSSZ.

 

 

 

https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-pvpoj-2016