Přehled změn

Přehled změn – WinStrom 7 a WinMzdy

2024

WinStrom 7.90.01 – 2024

-Oprava tisku vydané faktury – v souhrnu se správně tiskne snížená sazba DPH

WinStrom 7.90.00 – 2024

-Nová verze pro rok 2024

WinMzdy 9.70.00 – 2024

-nová verze pro rok 2024

2023

WinStrom 7.90.00 – 2023

-Nová verze pro rok 2023

WinMzdy 9.69.09 – 2023

-oprava přehledu o výši pojistného pro OSSZ. Bylo chybné zobrazení seznam zkrácených úvazků

WinMzdy 9.69.08 – 2023

-limit pro zaměstnání malého rozsahu je zvednut na 4 000 Kč.

WinMzdy 9.69.07 – 2023

-roční vyúčtování daně akceptuje sazbu 23% nad daným limitem základu daně

WinMzdy 9.69.06 – 2023

-doplnění slevy pojistného pro zkrácené pracovní poměry:

V případě osoby mladší 21 let je sleva  uplatněna i pro plný pracovní poměr.

WinMzdy 9.69.01 až .05 – 2023

-ladění legislativních změn pro rok 2023

WinMzdy 9.69.00 – 2023

-nová verze pro rok 2023

2022

WinStrom 7.89.02 – 2022

-oprava zobrazení stavů účtů v cizí měně pro SQL verzi

WinStrom 7.89.01 – 2022

-aktualizace výstupu xml pro DPPO

WinStrom 7.89.00 – 2022

-Nová verze pro rok 2022

WinMzdy 9.68.15 – 2022

-oprava počítání svátku při nemoci

WinMzdy 9.68.14 – 2022

-zadání dovolené v pracovním poměru je na 3 desetinná místa

-možnost překonání časové kolize při nemoci a dovolené v 1 den

-oprava výpočtu zaměstnance s DPP a překročení limitu 50 000 u příspěvku na penzijní pojištění

WinMzdy 9.68.12 – 2022

-S účinností od 20. 8. 2022 platí nový limit pro peněžitý příspěvek na stravování za jednu směnu podle zákoníku práce, který je příjmem od daně osvobozeným – 99,40 Kč (doposud 82,60 Kč).

WinMzdy 9.68.11 – 2022

-doplněn export výkazu pro zdravotní pojišťovny „Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele“ do formátu XML.

Poznámka: Verze 9.68.10 je vynechána z důvodů záměny s verzí 9.68.01,

WinMzdy 9.68.09 – 2022

-doplnění hodin dovolené do velké výplatní pásky

WinMzdy 9.68.08 – 2022

-oprava chyby: do „Přehled příjmu k žádosti o dávky státní sociální podpory“  je doplněna karanténa

WinMzdy 9.68.07 – 2022

-oprava chyby: přehled měsíčních zpracování  nebyl přístupný

WinMzdy 9.68.06 – 2022

-nová legislativa od 1.4.2002 pro oznámení nástupu respektive ukončení zaměstnání-aktualizace tisku

WinMzdy 9.68.05 – 2022

-nová legislativa od 1.4.2002 pro oznámení nástupu respektive ukončení zaměstnání

WinMzdy 9.68.04 – 2022

-oprava vnesené chyby při výpočtu stravenkového paušálu. Chyba byla vnesena verzí 9.68.01.

-složky stravenkového paušálu jsou přepnuty na účetní.

WinMzdy 9.68.03 – 2022

-Nový formulář  „Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti“

WinMzdy 9.68.02 – 2022

-oprava překlepu v tisku „Potvrzení o zdanitelných příjmech 2021“

-doplnění „Potvrzení o zdanitelných příjmech 2022“

WinMzdy 9.68.01 – 2022

-vypočtený stravenkový  paušál je možné změnit a poté zamezit jeho přepočtu pomocí změny platnosti složky

WinMzdy 9.68.00 – 2022

-Nová verze pro rok 2022

2021

WinStrom 7.88.04 – 2021

-Doplněna kontrola generace kontrolního hlášení  pro paragraf 92 (přenesená daňová povinnost).

WinStrom 7.88.03 – 2021

-malá oprava nahrávání vydaných faktur do účetnictví.

WinStrom 7.88.02 – 2021

-v seznamu států již není Velká Británie členem EU

WinMzdy 9.67.18 – 2021

-doplnění tzv. „izolačky“ do prosince 2021

WinMzdy 9.67.16 – 2021

-prodloužení tzv. „izolačky“ do 30.6.2021

WinMzdy 9.67.15 – 2021

-v nepřítomnosti je doplněna složka „0559 – Služební cesta“  . zadáním této složky ovlivníte výpočet stravenkového paušálu. Dny služební cesty jsou odečteny od odpracované doby.

WinMzdy 9.67.13 – 2021

-oprava  exportu Přehled o výši pojistného do XML (odstranění problému při použití PortLink)

WinMzdy 9.67.12 – 2021

-ověření a oprava  exportu Přehled o výši pojistného do XML

WinMzdy 9.67.11 – 2021

-Vláda schválila mimořádný příspěvek ve výši až 370 Kč za den k náhradě příjmů zaměstnanců v karanténě či izolaci. Vyplácen by měl být od 1. března do 30.června 2021.

WinMzdy 9.67.09a – 2021

-do ELPD  se započítává otcovská dovolená – složka 0508 (verze 9.67.09a)

-srážky penzijní a životní pojištění akceptují datum ukončení srážení  (verze 9.67.09a)

-doplnění výplatních pásek o částku stravenkového paušálu

-do výpočtu stravenkového paušálu se nezahrnují přesčasy

-dovolenou je možné zadávat  na hodiny (dříve šlo zadávat jenom půl dne)

-do mzdového listu je přidána hodnota stravenkového paušálu

WinMzdy 9.67.07,8 – 2021

-doplnění výplatních pásek o čerpání dovolené v hodinách

-oprava aktualizace sumace výplaty a srážek

WinMzdy 9.67.06 – 2021

-zahrnutí složek 0675 a 0676 do výplaty – oprava pro výpočet pro všechny poměry

-oprava výplatních pásek – zmizel text „superhrubá mzda“

WinMzdy 9.67.04 – 2021

-zahrnutí složek 0675 a 0676 do výplaty

WinMzdy 9.67.03 – 2021

-doplnění složky 0851

WinMzdy 9.67.02 – 2021

-doplněn formulář „POTVRZENÍ o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti“ pro rok 2021. (25 5460 MFin 5460 – vzor č. 29)

-do sestavy „přehled příjmu k žádosti o dávky státní soc. podpory“  se započítává nepracovní úraz.

WinMzdy 9.67.01 – 2021

-legislativa pro rok 2021

2020

WinStrom 7.87.03 – 2020

-Vydané faktury – Aktualizace – bylo doplněna kontrola vazeb mezi fakturami a bankou / pokladnou. Odstraňuje chyby po výpadku počítače, kdy v bance / pokladně jsou spárované úhrady ale faktury nenesou označení  „Uhrazena“

WinMzdy 9.66.16 – 2020

-návrat původního formuláře pro přehled o výši pojistného pro OSSZ k verzi před obdobím 06/2020

WinStrom 7.87.02 – 2020

-daňová evidence – oprava v pokladně. Do DE se nahrávaly pokladní doklady s nulou a to ve druhé snížené sazbě

WinMzdy 9.66.15 – 2020

-oprava formuláře pro pro přehled o výši pojistného pro OSSZ v případě, že uplatnění sníženého vyměřovacího základu má hodnotu „N“

WinMzdy 9.66.14 – 2020

-oprava zaokrouhlení pro pro přehled o výši pojistného pro OSSZ

WinMzdy 9.66.12 – 2020

-doplnění aktuální tiskové sestavy pro přehled o výši pojistného pro OSSZ

WinMzdy 9.66.11 – 2020

-oprava vnesené chyby předchozí verzí.  Špatně proběhl výpočet srážek. Úmyslně jsem přeskočil verzi 9.66.10. Mohlo by dojít k záměně s verzí 9.66.01.

WinMzdy 9.66.09 – 2020

-nová verze obsahuje možnost prominutí sociálního pojištění za zaměstnavatele. Zda se bude uplatňovat prominutí se nastaví v parametrech mezd. Vyloučení zaměstnance z prominutí se nastaví u pracovního poměru.

WinMzdy 9.66.07 – 2020

-WinMzdy umožní vybrat, zda doplatek zdravotního pojištění do minimálního vyměřovacího základu platí zaměstnanec nebo zaměstnavatel. Je to pro případy, kdy díky prostoji způsobeného Coronavirem klesne zaměstnanci mzda po minimální hodnotu.

WinMzdy 9.66.06 – 2020

-Přidána složka 0533 – Prostoje 70%

WinStrom 7.87.01 – 2020

-Účetní zpracování – legislativní aktualizace exportu xml DPPO (daň z příjmu právnických osob)

WinMzdy 9.66.05 – 2020

-aktualizace výstupu „Příloha k žádosti o nemocenské pojištění“ – oprava chyby importu xml na portál OSSZ

WinMzdy 9.66.04 – 2020

-ve speciálních případech docházelo k zaokrouhlení  SP zaměstnavatele směrem dolů

WinMzdy 9.66.03 – 2020

-aktualizace výstupu „Příloha k žádosti o nemocenské pojištění“ – rozpad účtu na předčíslí a číslo

WinMzdy 9.66.02 – 2020

-aktualizace výstupu „Příloha k žádosti o nemocenské pojištění“ a „Přehled o výši pojistného“ pro aplikaci PartnerLink

WinMzdy 9.66.01 – 2020

-aktualizace výstupu „Příloha k žádosti o nemocenské pojištění“

WinMzdy 9.66.00 – 2020

-legislativní úpravy pro rok 2020

WinStrom 7.87.00 – 2020

-verze pro rok 2020 je zatím beze změn

2019

WinMzdy 9.65.06 – 2019

-Aktualizace verze souboru xml pro „Přehled o výši pojistného“

WinStrom 7.86.04 – 2019

-změna v tvorbě kontrolního hlášení k DPH platná od 1.10.2019

WinMzdy 9.65.05 – 2019

-Oprava generace příkazu k úhradě – počítal se chybně ze sazby 25%  (došlo i k přepočtu složky 0855).

-Oprava generace přehledu „Přehled o výši pojistného“

WinMzdy 9.65.04 – 2019

-Zrušení „karenční“ doby (první 3 dny ) zaměstnance. Zaměstnavatel bude odvádět 24.8 % na sociální pojištění zaměstnance.

WinStrom 7.86.03 – 2019

-změna zákona DPH od 1.4.2019 – nové zaokrouhlování hotovostních dokladů

WinStrom 7.86.02 – 2019

-oprava názvů účtů v rozpadu rozvahy na účty (jen SQL )

WinStrom 7.86.01 – 2019

-oprava textů na fakturu v angličtině

WinMzdy 9.65.02 – 2019

-Potvrzení o zdanitelných příjmech pro rok  2019

-Tisk Potvrzení o zdanitelných příjmech – hromadně

WinMzdy 9.65.03 – 2019

-Potvrzení o zdanitelných příjmech pro rok  2019 pro DPP

2018

WinMzdy 9.64.06 – 2018

-doplnění otcovské dovolené

WinStrom 7.85.04 – 2018

-oprava generace kontrolního hlášení pro modul Pokladna. Program respektuje hodnotu „Dodavatel DUZP“

WinMzdy 9.64.05 – 2018

-aktualizovány tištěné formuláře  „Příloha k žádosti o nemocenskou“ a „Přehled o výši pojistného OSSZ“

WinMzdy 9.64.04 – 2018

-aktualizován formát exportu do xml „Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění“

WinMzdy 9.64.03 – 2018

-oprava výpočtu srážkové daně pro DPP s výplatou menší než 2 500 Kč

Přehled změn – WinStrom 7

WinStrom 7.84.21 – 2017

-oprava nápovědy pro předkontaci druhé snížené sazby  v zaúčtování DPH u položky bankovního výpisu

(verze 7.84.20 je přeskočena – aby nedošlo k záměnně s verzí 7.84.02)

WinStrom 7.84.19 – 2017

-řádky DPH 51s a 51b u interních dokladů již nejsou přičítány do řádku 50

WinStrom 7.84.18 – 2017

-aktualizace bankovního formátu Multicash pro zahraniční platby

WinStrom 7.84.17 – 2017

-oprava chyby při generování kontrolního hlášení za čtvrtletí

WinStrom 7.84.13-16 – 2017

-pro verzi SQL – do účetnictví se nahrávali i stornované doklady

WinStrom 7.84.13-15 – 2017

-tisk rozvahy a výsledovky pro finanční úřad je rozšířen o tisk sestavy pro „mikro“ organizace

WinStrom 7.84.13-14 – 2017

-oprava funkce generující DPPO

WinStrom 7.84.12 – 2017

-oprava funkce generující kontrolní hlášení

WinStrom 7.84.11 – 2017

-oprava funkce generující DPPO

WinStrom 7.84.01-09 – 2017

-implementace EET

-oprava tisku rozvahy po účtech  – v pasivech byly odstraněny přebytečné sloupce

WinStrom 7.83.29 – 2016

-migrace majetku do ABRA FlexiBee – migruje se správné datum do pole koupě majetku

-je možné zrušit vazbu položky bankovního výpisu na neexistující přijatou fakturu

WinStrom 7.83.28 – 2016

-Podklady pro tvorbu kontrolního hlášení je možné exportovat do formátu CSV, který je možné otevřít v EXCELu nebo v OpenOffice. Nová vlastnost vám umožní „rozpad“ řádků A5 nebo B3

WinStrom 7.83.27 – 2016

-Oprava generování uživatelského předpisu  v rozvaze a výsledovce  pro rok 2016.

WinStrom 7.83.26 – 2016

-Oprava tisku pasiv v rozvaze pro rok 2016. Pasiva se chybně tiskla do stejných sloupců jako aktiva.

WinStrom 7.83.25 – 2016

-doplněn nový formulář DPH pro rok 2016

WinStrom 7.83.24 – 2016

-oprava předpisu výsledovky pro rok 2016

WinStrom 7.83.23 – 2016

-automaticky instaluje fonty pro tisky WinStrom 7

WinStrom 7.83.22+7.83.23 – 2016

-Oprava výpočtu hospodářského výsledku v rozvaze pro rok  2016.

-Oprava ve výpočtu řádku 030 ve výsledovce pro rok 2016

WinStrom 7.83.21 – 2016

-V aktualizace účetních dokladů je doplněna možnost vynutit u dokladů nad 10 000 Kčs umístění do  řádků B3/A5 v  kontrolním hlášení DPH.

WinStrom 7.83.20 – 2016

-Doplnění rozvahy a výsledovky pro rok 2016

WinStrom 7.83.19 – 2016

-oprava chyby: faktura obsahující odpočet zálohy a výsledná částka byla pod 10 000 Kč „spadla“ do A5 v KH DPH

WinStrom 7.83.18 – 2016

-u vydaných faktur je doplněno pole patří do A5. Když je hodnota zaškrtnuta, tak faktura nad 10 000 Kč je umístěna do sekce A5 v KH DPH.

WinStrom 7.83.17 – 2016

-oprava chyby při generaci kontrolního hlášení DPH. Přijaté faktury s přenesenou daňovou povinnosti s kódem 18-20 se správně nahrávají do KH DPH.

WinStrom 7.83.16 – 2016

-oprava chyby při generaci kontrolního hlášení DPH. Když byl fiskální rok jiný než kalendářní, z účetních dokladů se generovalo chybné  KH DPH (neakceptovalo se fiskální jiné období)

WinStrom 7.83.15 – 2016

-v modulu „Přijaté faktury“  je doplněna možnost vynutit řádek B3 v JH DPH pro faktury přes 10 000 Kč

WinStrom 7.83.14 – 2016

-v modulu „Pokladna“  je opravena následující chyba: Obsahoval-li pokladní doklad nastavení nároku odpočtu DPH „ŽÁDNÝ“, do kontrolního hlášení se nenahrávali následující doklady z pokladny.

WinStrom 7.83.13 – 2016

-v modulu „Účetní zpracování“  je nová funkce „DPPO 2015“. Jedná se  o export rozvahy a výsledovky do formátu XML. Tento soubor je možné importovat na portál daňové zprávy v sekci: Daň z příjmů právnických osob – za zdaňovací období roků 2015 a pro části zdaňovacího období roku 2016 (EPO2)

WinStrom 7.83.12 – 2016

-přijaté faktury – rozšíření  čísla došlého na 30 znaků

WinStrom 7.83.11 – 2016

-oprava migrace účetního salda do ABRA FlexiBee

-do  Kontrolního  hlášení DPH se správně generují interní doklady s řádkem DPH 40KR a 41KR

WinStrom 7.83.10 – 2016

-na vydané faktuře byla zpřístupněn pole „Kód plnění“ a „§44“  pro Kontrolní hlášení DPH

WinStrom 7.83.9 – 2016

-u přijatých faktur je respektována hodnota „Nárok na odpočet“ při tvorbě kontrolního hlášení DPH. Je také umožněno zadání koeficientu pro poměrnou část uplatnění faktury v KH.

WinStrom 7.83.8 – 2016

-u pokladny je doplněna možnost pro doklady nad 10 000 vynutit umístění do A5/B5 v kontrolním hlášení DPH

WinStrom 7.83.7 – 2016

-doplnění kódů plnění pro přenesenou daňovou povinnost (kódy 18,19,20)

-nápověda pro výběr číslo finančního úřadu a územního pracoviště

WinStrom 7.83.5 – 2016

-oprava chyby  ve verzi SQL – při použití evidence DPH k položce bankovního výpisu hlásil program chybu  při generování kontrolního hlášení.

-migrace do FlexiBee – oprava migrace pro případ fiskálního roku jiného než je kalendářní

WinStrom 7.83.4 – 2016

-změna konverze DIČ do KH – již se neodstraňují písmena uvnitř DIČ (například Španělsko)

-z pokladny se exportovali některé doklady do KH, které tam nepatří

-oprava migrátoru do ABRA FlexiBee

WinStrom  7.83.3 – 2016

-interní doklady na 10 000 bez zadání DIČ – oprava – správně se nahrávají do kontrolního hlášení do skupiny A5

WinStrom  7.83.2 – 2016

-oprava chyby při tvorbě vydané faktury při volbě typu dokladu s automatickým označením „Uhrazeno“  (pouze u SQL verze)

WinStrom  7.83.1 – 2016

-oprava exportu kontrolního hlášení – sekce B1

WinStrom  7.83.0 – 2016

-verze potřebuje licenční klíč pro rok 2016

-do přijatých faktur a pokladny je doplněna možnost zadat datum zdan. plnění z dokladu dodavatele – jedná se o pole „Dodavatel DUZP“

-do vydaných/přijatých faktur, interních dokladů a pokladny je doplněno zaškrtávátko“Vynutit A4 KH“ respektive „Vynutit A4 KH“. Když toto pole zaškrtnete, bude uskutečněné/přijaté  zdanitelné plnění pod 10 000 Kč zařazeno do sekce A4/B2 v kontrolním hlášení. Je to určeno pro platby např. dle splátkového kalendáře, které jsou jednotlivě pod 10 000 Kč, ale v součtu hraniční částku překročí

Verze 7.82.5 – 2016

-oprava migračního nástroje FlexiBee – migrace druhé snížené sazby DPH

Verze 7.82.5 – 2016

-oprava migračního nástroje FlexiBee – migrace druhé snížené sazby DPH

WinStrom  7.82.4 – 2016

-drobná oprava tisku přiznání DPH

WinStrom  7.82.3 – 2016

-přijaté faktury a pokladna – do Kontrolního hlášení DPH se nahrává DIČ (předchozí verze nahrávala IČ)

-nová instalace instalace zachovává nastavení nestandardních předpisů tisku

-přijaté faktury jsou správně rozdělovány do sekce B2 a B3

 WinStrom  7.82.2 – 2016

-vydaná faktura obsahuje nové pole „Jiné číslo faktury pro kontrolní hlášení“.  Novinka je určena především účetním firmám aby mohli zadat originální číslo faktury, které vytvořil jejich klient.

 WinStrom  7.82.1 – 2016

-oprava Kontrolního hlášení pro SQL verzi – doplnění pole ID datové schránky v nastavení

WinStrom  7.82 – 2016

-doplnění legislativy 2016 – Kontrolní hlášení DPH  (bez potřeby nového licenčního čísla)

WinStrom  7.80.8 až 7.81

-úpravy v migračním nástroji z WinStrom 7 do ABRA FlexiBee

Přehled změn – WinMzdy

WinMzdy 9.63.06 –  2017

-rozšíření struktury výstupu pro statistiku ISPV

WinMzdy 9.63.05 –  2017

-zvýšení slevy na dani pro 2 a další děti je definitivně od 07/2017

WinMzdy 9.63.04 –  2017

-zvýšení slevy na dani pro 2 a další děti je odloženo od 06/2017

WinMzdy 9.63.03 –  2017

-oprava termínů velikonoc v nastavení svátků

WinMzdy 9.63.02 –  2017

-oprava limitu pro penzijní a životní pojištění z 30 000 Kč na 50 000 Kč

-zvýšení slevy na dani pro 2 a další děti je odloženo do 05/2017

WinMzdy 9.63.01 –  2017

-doplnění formuláře „Výpočet daně a daňového zvýhodnění v.21“

WinMzdy 9.63.0 –  2017

-legislativa pro rok 2017

WinMzdy 9.62.8 –  2016

-změna slevy na dani pro 2. a 3. dítě platná od 1.5.2016

WinMzdy 9.62.7 –  2016

-rozšíření ISPV pro rok 2016

WinMzdy 9.62.6 –  2016

-přidán svátek 28.3.2016

WinMzdy 9.62.5 –  2016

-doplněno vyplnění řádku č. 15 v Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti  (zálohy a srážková daň)…

WinMzdy 9.62.4 –  2016

-doplněn nový výstup pro rok 2016 – Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti  (zálohy a srážková daň)…

-oprava Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti … pro rok 2015 – netisklo se RČ u 1.dítěte

-oprava  exportu XML přehledu o výši sociálního pojištění pro načteni aplikací Portlink

WinMzdy 9.62.2 –  2016

-oprava  exportu XML přehledu o výši sociálního pojištění pro načteni aplikací Portlink

WinMzdy 9.62.1 –  2016

-nový přehled o výši sociálního pojištění pro rok 2016

WinMzdy 9.62.0 –  2016

-doplnění legislativy pro rok 2016

WinMzdy  9.61.5 –  5.11.2015

Oprava exportu do xmnl – Příloha k žádosti o nemocenské pojištění.
-druhý řádek je nově – <NEMPRI xmlns=“http://schemas.cssz.cz/nem/NEMPRI/2.0.0″>
-nově jsou doplněny údaje pro <exekuce> a <insolvence>

WinMzdy  9.61.3 – 26.5.2015

-při absenci a neplaceném volnu se složka automaticky přepne „Nepočítat zdravotní pojištění“

WinMzdy  9.61.2 – 27.4.2015

-oprava zaokrouhlení výstupu „Přehled o výši pojistného“

WinMzdy  9.61.1 –  7.4.2015

-doplnění změněného formuláře „Příloha k žádosti o nemocenské pojištění“ planého od 1.4.2015

WinMzdy  9.61 –  11.3.2015

-doplněn nový formulář „Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti“