WinStrom 7 pro rok 2016

Kontrolní hlášení DPH

Jak pracovat s KH ve WinStromu 7

Kontrolní hlášení DPH (dále jen KH) je ve WinStromu řešeno tak, že ve většině případů není nutné doplňovat žádné speciální údaje, které ovlivňují umístění dokladů v jednotlivých oddílech KH.

Oddíl A.1.

– uskutečněná zdanitelné plnění spadající do řádku 25 v daňovém přiznání k DPH.

Sem „patří“ všechny všechny vydané faktury s přenesenou daňovou povinnost § 92. Další podmínkou je správná hodnoty DIČ odběratele.

Oddíl A.2.

– přijatá zdanitelná plnění spadající do řádků 3, 4, 5, 6, 9, 13 daňového přiznání k DPH

Oddíl A.3.

– Uskutečněná plnění ve zvláštním režimu pro investiční zlato podle § 101c odst. 1 písm. c).

Jedná se o některé faktury spadající do do řádku 26 v daňovém přiznání k DPH.

Oddíl A.4.

– uskutečněná zdanitelné plnění nad 10 000 Kč spadající do řádku 1,2 v daňovém přiznání k DPH. Odběratelem musí být plátce DPH.

Sem spadají všechny vydané faktury a prodejky nad 10 000 Kč včetně DPH. U odběratele je plátce DPH musí být uvedeno DIČ. U těchto dokladů není nutné zaškrtávat pole „Vynutit A4“.

Pro účetní firmy je důležité pole „Jiné číslo faktury pro kontrolní hlášení“. Účetní firma zde zadá číslo faktury opsané z dokladu, který doručil klient účetní firmy.

Chcete-li aby faktura pod 10 000 kč vstoupila do oddílu A4, zaškrtnete „Vynutit A4“. Jedná se o případy fakturace např. dle splátkového kalendáře, kde je součet všech dílčích faktury překračuje 10 000 Kč

Oddíl A.5.

– uskutečněná zdanitelné plnění pod 10 000 Kč spadající do řádku 1,2 v daňovém přiznání k DPH (a není zaškrtnuto „Vynutit A4). Dále sem spadají faktury nad 10 000 Kč neplátcům DPH nebo „nepodnikatelům“

Oddíl B.1.

– přijatá zdanitelné plnění spadající do řádku 10,11 v daňovém přiznání k DPH.

Sem „patří“ všechny všechny přijaté faktury s přenesenou daňovou povinnost § 92. Další podmínkou je správná hodnoty DIČ dodavatele.

Oddíl B.2.

– přijatá zdanitelné plnění nad 10 000 Kč spadající do řádku 40,41 v daňovém přiznání k DPH. Dodavatelem musí být plátce DPH.

Sem spadají všechny přijaté faktury nad 10 000 Kč včetně DPH. Dodavatelem je plátce DPH a musí být uvedeno jeho DIČ. U těchto dokladů není nutné zaškrtávat pole „Vynutit B2“.

Důležité je pole „dodavatel DUZP“ – datum povinnosti přiznat daň na faktuře dodavatele. Jedná se hlavně o případy, kdy jsou fakturovány služby za kalendářní měsíc a DUZP je poslední den měsíce. Doklad je ale vystaven následující měsíc.

Chcete-li aby faktura pod 10 000 kč vstoupila do oddílu B2, zaškrtnete „Vynutit B2“. Jedná se o případy fakturace např. dle splátkového kalendáře, kde je součet všech dílčích faktury překračuje 10 000 Kč.

Oddíl B.3.

– přijatá zdanitelné plnění od plátců DPH pod 10 000 Kč spadající do řádku 40,41 v daňovém přiznání k DPH (a není zaškrtnuto „Vynutit B2).

Oddíl C.

-Kontrolní řádky na Daňové přiznání k DPH (DaP)

Co dělat po exportu KH do souboru XML

Po exportu doporučujeme přejít na stránky elektronického podání KH – Daňový portál

Načtení souboru

Exportovaný soubor z WinStromu 7 načtete na stránky ke kontrole. Vřele doporučujeme tento krok nevynechávat.

Úprava ve formuláři

Tato volba vám umožní prohlížet jednotlivé oddíly KH a popřípadě provádět opravy chyb, které se zobrazí po načtení.

Uložení k odeslání do datové schránky

V případě, že jsou všechny chyby opraveny, můžete uložit KH opět do souboru XML pro odeslání do datové schránky. Máte jistotu, že je všě v pořádku a nedostanete pokutu, za neodevzdané KH (odeslané KH s chybami je bráno jako neodeslané).

Úplný opis k tisku

Ve WinStromu 7  není tisková sestava s opisem KH. Je to zbytečné, když je tato možnost k dispozici na stránkách daňového portálu